Czym są reaktory emaliowe i jak działają?

Stosowanie reaktorów emaliowanych stało się w ostatnich latach coraz bardziej popularne jako niezawodny, efektywny sposób przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych. Ale czym dokładnie są reaktory emaliowane? I jak one działają? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o nauce stojącej za reaktorami emaliowanymi i dlaczego stały się one tak popularne w przemyśle chemicznym.

Czym jest reaktor emaliowy?

Reaktor emaliowany to szczelne naczynie przeznaczone do bezpiecznego przechowywania żrących i reaktywnych substancji chemicznych. Wykonany jest z połączenia metalu i szklanej warstwy ceramicznej, co pozwala na odporność na korozję spowodowaną przez kwasy, zasady, rozpuszczalniki i inne ostre chemikalia, które w przeciwnym razie spowodowałyby korozję tradycyjnych metali, takich jak stal nierdzewna. Dzięki temu idealnie nadaje się do przechowywania i transportowania niebezpiecznych chemikaliów bez ryzyka wycieków lub rozlania.

Nauka kryjąca się za reaktorami emaliowanymi

Reaktory emaliowane działają dzięki temu, że w ich warstwach znajdują się zarówno ładunki dodatnie, jak i ujemne. Tworzy się w ten sposób pole elektryczne, które pomaga chronić znajdującą się w nich zawartość poprzez zapobieganie gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. To pole elektrostatyczne neutralizuje również wszelkie ładunki jonowe, które mogłyby spowodować korozję lub reaktywność z zawartością wewnątrz. Ponadto, warstwa metalu działa jak bariera pomiędzy zawartością wewnątrz i wszelkimi zewnętrznymi zanieczyszczeniami, które mogłyby potencjalnie wejść z nimi w reakcję.

Dlaczego warto używać reaktorów emaliowanych?

Podstawową zaletą stosowania reaktorów emaliowanych jest ich odporność na korozję ze strony praktycznie każdego rodzaju substancji chemicznych, co czyni je idealnymi do przechowywania niebezpiecznych materiałów bez ryzyka skażenia lub wycieku. Dodatkowo, ponieważ są to szczelne zbiorniki, nie ma ryzyka infiltracji powietrza, które może powodować reakcje pomiędzy różnymi rodzajami chemikaliów przechowywanych w bliskiej odległości od siebie. Wreszcie, ich pole elektrostatyczne pomaga chronić przed gromadzeniem się elektryczności statycznej, która może być szczególnie niebezpieczna, gdy mamy do czynienia z łatwopalnymi płynami lub gazami.