Minimalna grubość linii w projekcie na tłoczone wizytówki