W przypadku chęci przygotowania i przekazania nam własnego projektu pod druk offsetowy lub cyfrowy (offset cyfrowy) należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, które mogą mieć zasadniczy wpływ na finalny wygląd uzyskanych materiałów reklamowych. Dla obu technik drukarskich zasady te są dosyć podobne. Nie zastosowanie się do nich może wpłynąć zarówno na jakość uzyskanego druku, odwzorowanie kolorystyczne zawartych w projekcie elementów graficznych i fotografii, układ tekstów lub nawet na poprawną obróbkę wykończeniową (introligatorską).

  • pliki przyjmujemy w postaci kompozytowej (1 użytek), wyłącznie w przestrzeni kolorów CMYK. Użycie kolorów spotowych (np. przypadku druku wizytówki z niestandardowym logo) możliwe jest wyłącznie w druku offsetowym tradycyjnym i wymaga indywidualnych ustaleń odnośnie sposobu przygotowania pliku oraz wiąże się z dodatkowymi kosztami (około 300 PLN netto za wymagany kolor dodatkowy, podany wg wzornika).
  • prace widzimy najchętniej w postaci produkcyjnego pliku pdf z zadanymi spadami (ich wielkość jest każdorazowo podawana w szczegółach opisywanego przez nas produktu – wizytówki, plakatu itp.; spad wynosi najczęściej 2 lub 3 milimetry z każdej strony)
  • możliwe jest dostarczenie pracy w postaci pliku otwartego:  *.eps, *.psd (pod warunkiem, że zostaną zachowane w nim pozostałe wymagania techniczne, a fonty zamienione są na krzywe/zrastrowane) lub w postaci pliku *.tiff (plik spłaszczony, skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, CMYK, usunięte dodatkowe kanały i maski, zrastrowane fonty)
  • w pracy nie umieszczamy sznytów, paserów, pasków kalibracyjnych itp
  • mapy bitowe umieszczone w projektach: skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, CMYK (grafiki o rozdzielczości ekranowej nie nadają się do druku offsetowego ani cyfrowego!)
  • w pracach powinien być zadany overprint (nadrukowywanie) koloru czarnego i odpowiednie zalewki
  • czarne teksty powinny zawierać 100% K i mieć zadany overprint
  • czarne aple można w celu pogłębienia koloru wzbogacić pozostałymi składowymi o wartości do 30%
  • wszelkie elementy graficzne dotykające krawędzi użytku powinny zostać wypuszczone na spad
  • istotne elementy (na przykład teksty), które nie powinny zostać ucięte w trakcie obróbki introligatorskiej powinny posiadać bezpieczny margines (znajdować się minimum 3 milimetry od krawędzi użytku)

To najważniejsze wskazówki dotyczące poprawnego przygotowania pracy. Jeśli są one spełnione – jest już w miarę dobrze. Istnieje duża szansa, że przekazany nam projekt graficzny po wydruku będzie wyglądał zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Jeśli jednak w większości nie rozumiecie Państwo o czym mowa w kilku powyższych punktach – to prawdopodobnie dostarczony nam "gotowy projekt" (o ile nie został przygotowany przez osobę, dla której powyższe wyjaśnienia są klarowne) będzie wymagał poprawek.

Rozwiązania tej drugiej sytuacji są następujące:

FAZA Studio wykonuje niezbędne poprawki (jeśli istnieje taka możliwość), wyceniając swoją pracę według aktualnej stawki roboczogodziny

– nasze studio nie ingeruje w zawartość i formę dostarczonych plików po Państwa pisemnym oświadczeniu, iż zleceniodawca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za finalną jakość i wygląd uzyskanych wydruków, wynikającą ze sposobu dostarczenia materiałów.

Poniżej poglądowy rysunek, przedstawiający właściwe rozplanowanie użytku, spadów i obszaru ochronnego na projekcie:

Makieta projektu do druku - spady