Dane, parametry i ceny zamieszczone na stronie www.faza.biz.pl dotyczące usług i towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione zostały w celach informacyjnych i ze względu na specyfikę usług reklamowych często wymagają indywidualnych ustaleń.


Niniejsza witryna internetowa jest własnością FAZA – Studio Reklamy z siedzibą w Ząbkach, działającego w ramach:

Agencji Reklamowej AZ
NIP 922-233-29-02
REGON 950413962

Logo FAZA Studio© Copyright
Zawartość merytoryczna, wszelkie materiały tekstowe oraz graficzne zawarte na tej stronie podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego i na mocy UOPAiPP z 1994 roku z późniejszymi zmianami. Stwierdzone naruszenie tych praw ścigane będzie z całą surowością.

Znaki graficzne, nazwy i zastrzeżone znaki towarowe, logotypy oraz tym podobne przejawy prawa autorskiego umieszczone na tej stronie i nie należące do agencji FAZA Studio należą do ich prawnych właścicieli i zostały przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie formy wykorzystania niniejszej strony internetowej w całości oraz we fragmentach, jej powielanie dowolną techniką, dekompilacja i wykorzystanie kodu źródłowego, przechowywanie lub udostępnianie jest zabronione bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Jedyny dopuszczalny wyjątek stanowi prawo umieszczenia odsyłaczy (tzw. linków) prowadzących do niniejszej witryny na innych stronach internetowych; jednakże z zastrzeżeniem, że użycie odsyłacza nie może powodować wyświetlenia zawartości w ramkach (frames), będących częścią innych witryn internetowych.


Do uruchomienia strony wykorzystano silnik WordPress.

Przeróbki szablonu graficznego oraz spolszczenie skryptów – FAZA Studio.